Βοηθήστε μας να γίνουμε 50 !

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

Free Things :))

Free Orange Headband

-If you live in Italy - Log in and Enter contest by clicking
HERE
-If you don't live in Italy, Follow these steps to get it:
1)Go
to this Italian stardoll proxy site:
proxy-it.stardoll-blog.de/
2)Paste stardoll link into the URL box of the proxy site:
http://www.stardoll.com/
3)Click Go OR just Hit Enter on keyboard
4)Log in
stardoll

5)Paste this contest link into proxy URL box:
http://www.stardoll.com/en/contest/finish.php?id=1543
6)Click Go, Wait a little till page loads
7)Leave proxy, Go to stardoll as usual
Headband should be in a Starplaza bag in your Beauty Parlor [:
Available till 10.09

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου