Βοηθήστε μας να γίνουμε 50 !

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

How to look like at...

Hey guys today I decided to make a make up about Amy Winehouse.. R.I.P. :((

It's ok.. I think.. I hope you like it..


& I have you 2 make ups about Selena Gomez & Callie.Stardoll1rst Is Selena Gomez in her new Video Clip & song  "I love you like a love song"Yes.. I know it doesn't look like at the same but It's ok.. :/Now, the 2nd make up is Callie.Stardoll..

I changed her & for my opinion I make her more beautiful ;)

That's all about make ups today ..
See you ;D


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου