Βοηθήστε μας να γίνουμε 50 !

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Free sd bag1. Go to 4proxy.de
2. Copy/Paste that link:
http://www.stardoll.com/en/contest/view.php?id=1397
3. Then chage the link to that:
http://www.stardoll.com/en/contest/finish.php?id=1397
4. Log in..
5. Log out.
The bag should be in your suite in a starplaza box:)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου